สถิติหวยออกวันศุกร์

สถิติหวยออกวันศุกร์ รวบรวมสถิติหวยที่ออกวันศุกของสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลอตเตอรี่

สถิติหวยออกวันศุกร์ ตั้งแต่ปี 2533 – ปัจจุบัน

รวบรวมผลของสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ออกตรงกับวันศุกร์

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562

รางวัลที่หนึ่ง
 • 775476
เลขหน้า 3 ตัว
 • 149 – 912
เลขท้าย 3 ตัว
 • 563 – 580
เลขท้าย 2 ตัว
 • 89

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มีนาคม 2562

รางวัลที่หนึ่ง
 • 345650
เลขหน้า 3 ตัว
 • 137 – 999
เลขท้าย 3 ตัว
 • 830 – 837
เลขท้าย 2 ตัว
 • 65

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่หนึ่ง
 • 967134
เลขหน้า 3 ตัว
 • 643 – 779
เลขท้าย 3 ตัว
 • 197 – 948
เลขท้าย 2 ตัว
 • 04

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่หนึ่ง
 • 989903
เลขหน้า 3 ตัว
 • 471 – 930
เลขท้าย 3 ตัว
 • 140 – 876
เลขท้าย 2 ตัว
 • 16

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มีนาคม 2561

รางวัลที่หนึ่ง
 • 988117
เลขหน้า 3 ตัว
 • 310 – 553
เลขท้าย 3 ตัว
 • 248 – 650
เลขท้าย 2 ตัว
 • 95

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มีนาคม 2561

รางวัลที่หนึ่ง
 • 218559
เลขหน้า 3 ตัว
 • 064 – 720
เลขท้าย 3 ตัว
 • 205 – 489
เลขท้าย 2 ตัว
 • 82

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่หนึ่ง
 • 309915
เลขหน้า 3 ตัว
 • 007 – 388
เลขท้าย 3 ตัว
 • 230 – 748
เลขท้าย 2 ตัว
 • 39

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560

รางวัลที่หนึ่ง
 • 451005
เลขหน้า 3 ตัว
 • 303 – 626
เลขท้าย 3 ตัว
 • 257 – 601
เลขท้าย 2 ตัว
 • 33

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กันยายน 2560

รางวัลที่หนึ่ง
 • 143224
เลขหน้า 3 ตัว
 • 345 – 679
เลขท้าย 3 ตัว
 • 195 – 278
เลขท้าย 2 ตัว
 • 65

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่หนึ่ง
 • 943142
เลขหน้า 3 ตัว
 • 626 – 878
เลขท้าย 3 ตัว
 • 373 – 740
เลขท้าย 2 ตัว
 • 47

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559

รางวัลที่หนึ่ง
 • 435286
เลขหน้า 3 ตัว
 • 366 – 596
เลขท้าย 3 ตัว
 • 199 – 716
เลขท้าย 2 ตัว
 • 35

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กันยายน 2559

รางวัลที่หนึ่ง
 • 240650
เลขหน้า 3 ตัว
 • 493 – 583
เลขท้าย 3 ตัว
 • 043 – 160
เลขท้าย 2 ตัว
 • 42

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กรกฏาคม 2559

รางวัลที่หนึ่ง
 • 082460
เลขหน้า 3 ตัว
 • 169 – 609
เลขท้าย 3 ตัว
 • 173 – 302
เลขท้าย 2 ตัว
 • 53

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 เมษายน 2559

รางวัลที่หนึ่ง
 • 066720
เลขหน้า 3 ตัว
 • 390 – 546
เลขท้าย 3 ตัว
 • 852 – 852
เลขท้าย 2 ตัว
 • 92

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 ตุลาคม 2558

รางวัลที่หนึ่ง
 • 968630
เลขหน้า 3 ตัว
 • 457 – 134
เลขท้าย 3 ตัว
 • 412 – 054
เลขท้าย 2 ตัว
 • 74

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มกราคม 2558

รางวัลที่หนึ่ง
 • 244351
เลขท้าย 3 ตัว
 • 068 – 398 – 595 – 877
เลขท้าย 2 ตัว
 • 74

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 สิงหาคม 2557

รางวัลที่หนึ่ง
 • 766391
เลขท้าย 3 ตัว
 • 349 – 576 – 623 – 637
เลขท้าย 2 ตัว
 • 82

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่หนึ่ง
 • 087523
เลขท้าย 3 ตัว
 • 150 – 505 – 112 – 246
เลขท้าย 2 ตัว
 • 20

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่หนึ่ง
 • 739804
เลขท้าย 3 ตัว
 • 502 – 020 – 256 – 173
เลขท้าย 2 ตัว
 • 47

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 สิงหาคม 2556

รางวัลที่หนึ่ง
 • 321327
เลขท้าย 3 ตัว
 • 417 – 945 – 448 – 201
เลขท้าย 2 ตัว
 • 20

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มีนาคม 2556

รางวัลที่หนึ่ง
 • 976241
เลขท้าย 3 ตัว
 • 972 – 721 – 133 – 775
เลขท้าย 2 ตัว
 • 37

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลที่หนึ่ง
 • 565566
เลขท้าย 3 ตัว
 • 452 – 695 – 641 – 782
เลขท้าย 2 ตัว
 • 66

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2555

รางวัลที่หนึ่ง
 • 639500
เลขท้าย 3 ตัว
 • 576 – 560 – 804 – 627
เลขท้าย 2 ตัว
 • 15

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มิถุนายน 2555

รางวัลที่หนึ่ง
 • 882727
เลขท้าย 3 ตัว
 • 606 – 576 – 895 – 399
เลขท้าย 2 ตัว
 • 38

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มีนาคม 2555

รางวัลที่หนึ่ง
 • 607064
เลขท้าย 3 ตัว
 • 606 – 333 – 573 –  350
เลขท้าย 2 ตัว
 • 08

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 ธันวาคม 2554

รางวัลที่หนึ่ง
 • 884178
เลขท้าย 3 ตัว
 • 784 – 235 – 651 –  295
เลขท้าย 2 ตัว
 • 21

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กันยายน 2554

รางวัลที่หนึ่ง
 • 731198
เลขท้าย 3 ตัว
 • 384 – 645 – 812 –  589
เลขท้าย 2 ตัว
 • 28

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กรกฏาคม 2554

รางวัลที่หนึ่ง
 • 622953
เลขท้าย 3 ตัว
 • 390 – 160 – 780 –  463
เลขท้าย 2 ตัว
 • 51

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 เมษายน 2554

รางวัลที่หนึ่ง
 • 814931
เลขท้าย 3 ตัว
 • 723 – 584 – 040 –  036
เลขท้าย 2 ตัว
 • 01

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 ตุลาคม 2553

รางวัลที่หนึ่ง
 • 488372
เลขท้าย 3 ตัว
 • 091 – 996 – 003 –  246
เลขท้าย 2 ตัว
 • 02

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กรกฏาคม 2553

รางวัลที่หนึ่ง
 • 180387
เลขท้าย 3 ตัว
 • 309 – 219 – 572 –  024
เลขท้าย 2 ตัว
 • 34

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 เมษายน 2553

รางวัลที่หนึ่ง
 • 211743
เลขท้าย 3 ตัว
 • 811 – 744 – 154 –  285
เลขท้าย 2 ตัว
 • 96

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 ตุลาคม 2552

รางวัลที่หนึ่ง
 • 258487
เลขท้าย 3 ตัว
 • 174 – 135 – 226 –  122
เลขท้าย 2 ตัว
 • 00

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มกราคม 2552

รางวัลที่หนึ่ง
 • 743212
เลขท้าย 3 ตัว
 • 266 – 800 – 842 –  885
เลขท้าย 2 ตัว
 • 25

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 สิงหาคม 2551

รางวัลที่หนึ่ง
 • 850348
เลขท้าย 3 ตัว
 • 236 – 386 – 408 –  913
เลขท้าย 2 ตัว
 • 11

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2551

รางวัลที่หนึ่ง
 • 329231
เลขท้าย 3 ตัว
 • 193 – 120 – 355 –  214
เลขท้าย 2 ตัว
 • 69

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2551

รางวัลที่หนึ่ง
 • 212684
เลขท้าย 3 ตัว
 • 311 – 472 – 732 –  796
เลขท้าย 2 ตัว
 • 26

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2550

รางวัลที่หนึ่ง
 • 562481
เลขท้าย 3 ตัว
 • 130 – 198 – 752 –  844
เลขท้าย 2 ตัว
 • 73

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มิถุนายน 2550

รางวัลที่หนึ่ง
 • 836393
เลขท้าย 3 ตัว
 • 739 – 242 – 523 –  433
เลขท้าย 2 ตัว
 • 05

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มีนาคม 2550

รางวัลที่หนึ่ง
 • 876763
เลขท้าย 3 ตัว
 • 191 – 001 – 906 –  350
เลขท้าย 2 ตัว
 • 85

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2550

รางวัลที่หนึ่ง
 • 277859
เลขท้าย 3 ตัว
 • 625 – 607 – 979 –  384
เลขท้าย 2 ตัว
 • 95

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 ธันวาคม 2549

รางวัลที่หนึ่ง
 • 270052
เลขท้าย 3 ตัว
 • 621 – 462 – 091 –  236
เลขท้าย 2 ตัว
 • 12

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กันยายน 2549

รางวัลที่หนึ่ง
 • 381761
เลขท้าย 3 ตัว
 • 600 – 693 – 093 –  626
เลขท้าย 2 ตัว
 • 41

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มิถุนายน 2549

รางวัลที่หนึ่ง
 • 100935
เลขท้าย 3 ตัว
 • 381 – 410 – 595 –  250
เลขท้าย 2 ตัว
 • 17

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 ธันวาคม 2548

รางวัลที่หนึ่ง
 • 449565
เลขท้าย 3 ตัว
 • 802 – 162 – 958 –  994
เลขท้าย 2 ตัว
 • 86

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กันยายน 2548

รางวัลที่หนึ่ง
 • 214768
เลขท้าย 3 ตัว
 • 498 – 282 – 124 –  057
เลขท้าย 2 ตัว
 • 10

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กรกฏาคม 2548

รางวัลที่หนึ่ง
 • 009554
เลขท้าย 3 ตัว
 • 798 – 427 – 641 –  244
เลขท้าย 2 ตัว
 • 87

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 เมษายน 2548

รางวัลที่หนึ่ง
 • 815753
เลขท้าย 3 ตัว
 • 482 – 381 – 224 –  807
เลขท้าย 2 ตัว
 • 69

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 ตุลาคม 2547

รางวัลที่หนึ่ง
 • 110866
เลขท้าย 3 ตัว
 • 200 – 547 – 781 –  806
เลขท้าย 2 ตัว
 • 66

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กรกฏคม 2547

รางวัลที่หนึ่ง
 • 205588
เลขท้าย 3 ตัว
 • 696 – 726 – 461 –  154
เลขท้าย 2 ตัว
 • 25

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 เมษายน 2547

รางวัลที่หนึ่ง
 • 705832
เลขท้าย 3 ตัว
 • 008 – 966 – 634 –  721
เลขท้าย 2 ตัว
 • 12

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มกราคม 2547

รางวัลที่หนึ่ง
 • 731342
เลขท้าย 3 ตัว
 • 025 – 357 – 926 –  391
เลขท้าย 2 ตัว
 • 96

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 สิงหาคม 2546

รางวัลที่หนึ่ง
 • 766098
เลขท้าย 3 ตัว
 • 733 – 856 – 007 –  460
เลขท้าย 2 ตัว
 • 91

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2546

รางวัลที่หนึ่ง
 • 552784
เลขท้าย 3 ตัว
 • 608 – 048 – 699 –  362
เลขท้าย 2 ตัว
 • 20

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2545

รางวัลที่หนึ่ง
 • 505498
เลขท้าย 3 ตัว
 • 341 – 297 – 747 –  383
เลขท้าย 2 ตัว
 • 25

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 สิงหาคม 2545

รางวัลที่หนึ่ง
 • 120108
เลขท้าย 3 ตัว
 • 705 – 173 -953 –  147
เลขท้าย 2 ตัว
 • 57

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มีนาคม 2545

รางวัลที่หนึ่ง
 • 805590
เลขท้าย 3 ตัว
 • 748 – 715 – 434 –  856
เลขท้าย 2 ตัว
 • 55

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2545

รางวัลที่หนึ่ง
 • 633270
เลขท้าย 3 ตัว
 • 956 – 414 – 621 –  859
เลขท้าย 2 ตัว
 • 40

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2544

รางวัลที่หนึ่ง
 • 685706
เลขท้าย 3 ตัว
 • 339 – 976 – 600 –  275
เลขท้าย 2 ตัว
 • 74

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มิถุนายน 2544

รางวัลที่หนึ่ง
 • 113311
เลขท้าย 3 ตัว
 • 490 – 983 – 310 –  920
เลขท้าย 2 ตัว
 • 80

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มีนาคม 2544

รางวัลที่หนึ่ง
 • 633616
เลขท้าย 3 ตัว
 • 400 – 773 – 903 –  350
เลขท้าย 2 ตัว
 • 45

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กุมภาพันธิ์ 2544

รางวัลที่หนึ่ง
 • 624267
เลขท้าย 3 ตัว
 • 155 – 275 – 673 –  305
เลขท้าย 2 ตัว
 • 47

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 ธันวาคม 2543

รางวัลที่หนึ่ง
 • 887956
เลขท้าย 3 ตัว
 • 454 – 664 – 170 –  933
เลขท้าย 2 ตัว
 • 56

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กันยายน 2543

รางวัลที่หนึ่ง
 • 437367
เลขท้าย 3 ตัว
 • 952 – 290 – 365 –  474
เลขท้าย 2 ตัว
 • 52

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มิถุนายน 2543

รางวัลที่หนึ่ง
 • 825696
เลขท้าย 3 ตัว
 • 592 – 832 – 311 –  771
เลขท้าย 2 ตัว
 • 57

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 ตุลาคม 2542

รางวัลที่หนึ่ง
 • 830676
เลขท้าย 3 ตัว
 • 287 – 215 – 167 –  234
เลขท้าย 2 ตัว
 • 80

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กรกฏคม 2542

รางวัลที่หนึ่ง
 • 070416
เลขท้าย 3 ตัว
 • 138 – 349 – 343 –  004
เลขท้าย 2 ตัว
 • 03

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 เมษายน 2542

รางวัลที่หนึ่ง
 • 625094
เลขท้าย 3 ตัว
 • 394 – 432 – 067 –  859
เลขท้าย 2 ตัว
 • 35

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 ตุลาคม 2541

รางวัลที่หนึ่ง
 • 261080
เลขท้าย 3 ตัว
 • 461 – 935 – 755 – 695
เลขท้าย 2 ตัว
 • 74

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มกราคม 2541

รางวัลที่หนึ่ง
 • 947195
เลขท้าย 3 ตัว
 • 425 – 185 – 833 – 792
เลขท้าย 2 ตัว
 • 34

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 สิงหาคม 2540

รางวัลที่หนึ่ง
 • 054272
เลขท้าย 3 ตัว
 • 797 – 145 – 414 – 440
เลขท้าย 2 ตัว
 • 31

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2540

รางวัลที่หนึ่ง
 • 088067
เลขท้าย 3 ตัว
 • 510 – 621 – 896 – 769
เลขท้าย 2 ตัว
 • 52

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2539

รางวัลที่หนึ่ง
 • 512694
เลขท้าย 3 ตัว
 • 290 – 432 – 255 – 964
เลขท้าย 2 ตัว
 • 24

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 สิงหาคม 2539

รางวัลที่หนึ่ง
 • 352768
เลขท้าย 3 ตัว
 • 389 – 932 – 609 – 875
เลขท้าย 2 ตัว
 • 19

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มีนาคม 2539

รางวัลที่หนึ่ง
 • 304855
เลขท้าย 3 ตัว
 • 760 – 664 – 443 – 945
เลขท้าย 2 ตัว
 • 72

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2539

รางวัลที่หนึ่ง
 • 681455
เลขท้าย 3 ตัว
 • 977 – 664 – 428 – 779
เลขท้าย 2 ตัว
 • 49

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 ธันวาคม 2538

รางวัลที่หนึ่ง
 • 714426
เลขท้าย 3 ตัว
 • 516 – 427 – 387 – 073
เลขท้าย 2 ตัว
 • 74

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กันยายน 2538

รางวัลที่หนึ่ง
 • 620837
เลขท้าย 3 ตัว
 • 693 – 872 – 255 – 644
เลขท้าย 2 ตัว
 • 83

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มิถุนายน 2538

รางวัลที่หนึ่ง
 • 046698
เลขท้าย 3 ตัว
 • 678 – 785 – 507 – 393
เลขท้าย 2 ตัว
 • 82

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 ธันวาคม 2537

รางวัลที่หนึ่ง
 • 5100040
เลขท้าย 3 ตัว
 • 654 – 129 – 766 – 544
เลขท้าย 2 ตัว
 • 50

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กันยายน 2537

รางวัลที่หนึ่ง
 • 4781931
เลขท้าย 3 ตัว
 • 046 – 255 – 164 – 886
เลขท้าย 2 ตัว
 • 88

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กรกฏคม 2537

รางวัลที่หนึ่ง
 • 6568267
เลขท้าย 3 ตัว
 • 372 – 902 – 868 – 445
เลขท้าย 2 ตัว
 • 39

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 เมษายน 2537

รางวัลที่หนึ่ง
 • 4269815
เลขท้าย 3 ตัว
 • 675 – 035 – 704 – 868
เลขท้าย 2 ตัว
 • 29

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 ตุลาคม 2536

รางวัลที่หนึ่ง
 • 3415673
เลขท้าย 3 ตัว
 • 489 – 401 – 928 – 682
เลขท้าย 2 ตัว
 • 26

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กรกฏาคม 2536

รางวัลที่หนึ่ง
 • 5686061
เลขท้าย 3 ตัว
 • 865 – 873 – 702 – 818
เลขท้าย 2 ตัว
 • 21

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 เมษายน 2536

รางวัลที่หนึ่ง
 • 5632018
เลขท้าย 3 ตัว
 • 265 – 995 – 970 – 200
เลขท้าย 2 ตัว
 • 09

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 ตุลาคม 2535

รางวัลที่หนึ่ง
 • 3576993
เลขท้าย 3 ตัว
 • 412 – 312 – 037 – 964
เลขท้าย 2 ตัว
 • 79

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2534

รางวัลที่หนึ่ง
 • 7894285
เลขท้าย 3 ตัว
 • 516 – 537 – 183 – 272
เลขท้าย 2 ตัว
 • 78

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 สิงหาคม 2534

รางวัลที่หนึ่ง
 • 3746551
เลขท้าย 3 ตัว
 • 845 – 377 – 044 – 182
เลขท้าย 2 ตัว
 • 89

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 มีนาคม 2534

รางวัลที่หนึ่ง
 • 4598076
เลขท้าย 3 ตัว
 • 950 – 783 – 696 – 928
เลขท้าย 2 ตัว
 • 72

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2534

รางวัลที่หนึ่ง
 • 5396496
เลขท้าย 3 ตัว
 • 079 – 455 – 458 – 087
เลขท้าย 2 ตัว
 • 75

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2533

รางวัลที่หนึ่ง
 • 1226536
เลขท้าย 3 ตัว
 • 426 – 020 – 721 – 050
เลขท้าย 2 ตัว
 • 06

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 มีนาคม 2533

รางวัลที่หนึ่ง
 • 3240205
เลขท้าย 3 ตัว
 • 443 – 275 – 775 – 559
เลขท้าย 2 ตัว
 • 88

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2533

รางวัลที่หนึ่ง
 • 3732892
เลขท้าย 3 ตัว
 • 889 – 596 – 386 – 601
เลขท้าย 2 ตัว
 • 01
พิชญ์พิสิฐฏ์เสฏ

พิชญ์พิสิฐฏ์เสฏ

ผู้รวบรวมเก็บสถิติ หวยออนไลน์

ท่านใดสนใจสมัครหวยออนไลน์อย่าง หวยรัฐบาลออนไลน์ สมัครสมาชิกฟรี ฝาก-ถอน 24 ชั่วโมง หรือเกมออนไลน์ได้เงินจริง ที่ได้รับความนิยมอย่าง หัวก้อยออนไลน์ มีผู้เล่นออนไลน์จำนวนมากไว้วางใจ มั่นใจ มั่นคง ปลอดภัย

เว็บหวยออนไลน์ใต้ดิน 24 ชั่วโมง

สถิติหวย ออกวันศุกร์ รวบรวมสถิติหวยที่ออกวันศุกของสลากกินแบ่งรัฐบาล สถิติหวย